Seminář z diferenciálních rovnic - 3.12.2018 PDF Tisk

Seminář z diferenciálních rovnic se koná v pondělí 3. 12. 2018 od 12 hodin v učebně M5.

doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)

Critical oscillation case for linear and half-linear equations.