Přednáška na ESF - Nové trendy ve schvalování úvěrů PDF Tisk

Ekonomicko-správní fakulta MU pořádá 15.11.2018 od 12:00 do 13:40 přednášku Pavla Doležela (Ernst&Young):

Nové trendy ve schvalování úvěrů

Místo konání: ESF, Lipová 41a, místnost P106

Témata:

On-line kanály (web, mobilní aplikace)

Nová regulace (PSD2, GDPR, EBA guidelines, AML)

Inovativní zdroje dat (Telco, geolokace, web)

Technologické změny (OCR, image recognition, anti-fraud mechanismy)

Metody vývoje skóringových modelů (GBT, Random forests, neuronové sítě, SVM, rozhodovací stromy, logistická regrese)

Metody řešení “reject inference”