Seminář z diferenciální geometrie - 22.10.2018 PDF Tisk

Seminář se koná 22.10.2018 od 10.00 do 12 hod. v posluchárně M5 Ústavu matematiky a statistiky, PřF MU, budova č. 8, Kotlářská 2.

Ilya Kossovskiy:

Real analytic coordinates for smoothly embedded CR hypersurfaces