Záznam ze shromáždění ústavu - středa 13.12.2017 PDF Tisk

Milé kolegyně, milí kolegové,
ještě před koncem  semestru proběhlo shromáždění Ústavu matematiky a statistiky.

Shromáždění se konalo v posluchárně M1, ve středu 13. prosince v 16 hod.

Jednání řídil Mgr. David Kruml.

1. Prof. Slovák při příležitosti poloviny mandátu připomněl agendy, které inicioval a moderoval: podrobná analýza výkonu týmů a jednotlivců, systém rozpočtování a odměňování, diskuze k metrikám, vytvoření seznamu ceněných časopisů, široce vypisovaná výběrová řízení na pozice stálých zaměstnanců, postdoktorandů a doktorandů, diskuze a příprava nových studijních programů.

2. Doc. Paseka přítomné seznámil se současným stavem přípravy akreditačních materiálů:
Vědecká rada MU schválila záměr žádosti o institucionální akreditaci, do konce roku budou připraveny programy bakalářského studia, dřívějším oborům odpovídají specializace, vytvořen minor a major pro mezioborová studia, magisterský program Matematika nemá specializace, zastupují je čtyři bloky povinně volitelných předmětů, v magisterském programu Aplikovaná matematika se objeví specializace Diferenciální rovnice a jejich  aplikace, zavedení angličtiny jako alternativního vyučovacího jazyka.

3. Doc. Čadek detailněji vysvětlil proces přípravy akreditací a podobu programů: obecným východiskem je materiál "rozvaha" vytvořený vzešlý z diskuze během jara až podzimu 2017, popis výstupů studia podle oblastí vzdělávání, požadavky na hloubku znalostí, okruhy otázek k SZZ, studijní plány, vše k dipozici na stránce, důvodem ke zrušení specializací odborného magisterského studia je mj. nízký počet studentů, vytvořeny nové velké předměty pro společný základ, další otázky k implementaci - přijímací zkoušky, propagace studia, rešerše programů jiných univerzit (materiál prof. Tůmy).

4. Vedoucí týmů poděkovali spolupracovníkům podílejícím se na tvorbě akreditačních materiálů. Vedoucí týmů B, C, D (prof. Slovák, prof. Rosický, doc. Katina) vyjádřili spokojenost s výslednou podobou. Prof. Došlá připomněla přínos týmu A k vědecké a vzdělávací činnosti a vyjádřila se kriticky k zastoupení předmětů matematické analýzy ve skladbě programů (bak., mag. i minor) a komunikaci při přípravě. Komentář k akreditaci od prof. Došlé.

5. V rámci "různého" reagovali další řečníci na kritiku prof. Došlé. Shodli se na potřebě zlepšení komunikace a mezilidských vztahů na ústavu. Na závěr vystoupila dr. Nejezchlebová a představila nabídku pracoviště pro transfer technologií - možnosti pořádání workshopů, přednášek, prezentací aplikovaného výzkumu, pomoc s přípravou projektu, propagace, komercionalizace výsledků.1. Prof. Slovák při příležitosti poloviny mandátu připomněl agendy, které inicioval a
moderoval: podrobná analýza výkonu týmů a jednotlivců, systém rozpočtování a odměňování,
diskuze k metrikám, vytvoření seznamu ceněných časopisů, široce vypisovaná výběrová
řízení na pozice stálých zaměstnanců, postdoktorandů a doktorandů, diskuze a příprava
nových studijních programů.

2. Doc. Paseka přítomné seznámil se současným stavem přípravy akreditačních materiálů:
Vědecká rada MU schválila záměr žádosti o institucionální akreditaci, do konce roku
budou připraveny programy bakalářského studia, dřívějším oborům odpovídají specializace,
vytvořen minor a major pro mezioborová studia, magisterský program Matematika nemá
specializace, zastupují je čtyři bloky povinně volitelných předmětů, v magisterském
programu Aplikovaná matematika se objeví specializace Diferenciální rovnice a jejich 
aplikace, zavedení angličtiny jako alternativního vyučovacího jazyka.

3. Doc. Čadek detailněji vysvětlil proces přípravy akreditací a podobu programů: obecným
východiskem je materiál "rozvaha" vytvořený vzešlý z diskuze během jara až podzimu 2017,
popis výstupů studia podle oblastí vzdělávání, požadavky na hloubku znalostí, okruhy
otázek k SZZ, studijní plány, vše k dipozici na .../~cadek/KOPR, důvodem ke zrušení
specializací odborného magisterského studia je mj. nízký počet studentů, vytvořeny nové
velké předměty pro společný základ, další otázky k implementaci - přijímací zkoušky,
propagace studia, rešerše programů jiných univerzit (materiál prof. Tůmy).

4. Vedoucí týmů poděkovali spolupracovníkům podílejícím se na tvorbě akreditačních
materiálů. Vedoucí týmů B, C, D (prof. Slovák, prof. Rosický, doc. Katina) vyjádřili
spokojenost s výslednou podobou. Prof. Došlá připomněla přínos týmu A k vědecké a
vzdělávací činnosti a vyjádřila se kriticky k zastoupení předmětů matematické
analýzy ve skladbě programů (bak., mag. i minor) a komunikaci při přípravě.

5. V rámci "různého" reagovali další řečníci na kritiku prof. Došlé. Shodli se
na potřebě zlepšení komunikace a mezilidských vztahů na ústavu. Na závěr vystoupila
dr. Nejezchlebová a představila nabídku pracoviště pro transfer technologií -
možnosti pořádání workshopů, přednášek, prezentací aplikovaného výzkumu, pomoc
s přípravou projektu, propagace, komercionalizace výsledků.
Aktualizováno Úterý, 19 Prosinec 2017 15:32