Migrace mail serveru math.muni.cz PDF Tisk

Dne 11.9. byla dokončena migrace mailového serveru math.muni.cz. Pro přístup k mailu je k dispozici nové webové rozhraní na adrese https://mail.math.muni.cz/. Podrobný popis změn najdete v "Technických informacích".