Pozvánka na obhajobu dizertační práce Igora Ernsta PDF Tisk

Dovolujeme si Vás pozvat na na obhajobu dizertační práce Lorentzian connections with torsion, podané Igorem Ernstem ve specializaci Geometrie, topologie a geometrická analýza.

Obhajoba proběhne ve čtvrtek, 23. listopadu, v 11:00zasedací místnosti Ústavu matematiky a statistiky (a hybridně také jako ZOOM meeting)

Práce a posudky jsou k dispozici v IS MU.


Zkušební komise:
prof. Jan Slovák (předseda, interní)
prof. Ines Kath (Greifswald, MR Author ID 99065)
prof. Miroslav Doupovec (VUT Brno)
doc. Anton Galaev (Hradec Králové, externí školitel uchazeče)
doc. Josef Šilhan (interní)

Dva (zahraniční) oponenti:
Florin Belgun (Bucharest), Carlos Shahbazi (Hamburk)

Aktualizováno Středa, 15 Listopad 2023 15:45