Analytická teorie kuželoseček a kvadrik

Podzimní semestr, rozsah 2/2

Komplexní rozšíření vektorového a afinního prostoru.
Projektivní rozšíření afinního prostoru.
Bilineární a kvadratické formy.
Kuželosečky: projektivní a metrická klasifikace.
Kvadriky: projektivní a metrická klasifikace.

Literatura:
Janyška, J.; Sekaninová, A; Analytická teorie kuželoseček a kvadrik, Masarykova univerzita 1996, 2. vydání 2001.  
Sekanina M. a kol., Geometrie II, SPN Praha 1988.

Návaznost: Geometrie I, Algebra I, Algebra II