Lineární algebra

2. Semestr 2/2


Vektorové prostory, podprostory. Lineární obal, průnik a součet podprostorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Báze a dimenze vektorového prostoru. Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic. Euklidovské vektorové prostory. Lineární zobrazení vektorových prostorů. Lineární transformace a jejich matice. Ortogonální zobrazení, ortogonální matice.

Literatura:
Horák P., Algebra a teoretická aritmetika I., MU Brno 1994.
Horák P. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I., MU Brno 1994

Exercises in algebra : a collection of exercises in algebra, linear algebra and geometry. Edited by Aleksej Ivanovič Kostrikin. Camberwell: Gordon and Breach Publishers, 1996

Bečvář, Jindřich. Lineární algebra. Praha: MATFYZPRESS, 2000.
Katriňák T., Algebra a teoretická aritmetika (1), Alfa Bratislava 1985.

 

Učební  text:

P. Horák, J. Janyška: Lineární algebra (PDF soubor, 2020).

 

Pokyny pro studenty:

Podmínky pro ukončení předmětu.

Požadavky ke zkoušce.