Analytická geometrie 1

Podzimní semestr 2/2

Afinní prostor, afinní soustava souřadnic.
Podprostory afinního prostoru, vzájemné polohy podprostorů.
Euklidovský prostor, kartézská soustava souřadnic.
Vzdálenosti a odchylky podprostorů.

Literatura:
Horák P., Janyška, Analytická geometrie I, MU Brno 1997.
Sekanina M. a kol., Geometrie I, SPN Praha 1986.

Návaznost: Lineární algebra