Knihovna OEFPIL pro statistický software R PDF Tisk

V rámci projektu TJ02000203 Pokročilé matematické a statistické metody ve vyhodnocování měření instrumentovanou indentací byla vytvořena knihovna OEFPIL pro statistický software R, která slouží k odhadování parametrů nelineární funkce pomocí iterované linearizace.
Tato knihovna je volně dostupná prostřednictvím CRAN repozitáře: https://CRAN.R-project.org/package=OEFPIL

Tento software OEFPIL byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta 2.

Aktualizováno Úterý, 30 Březen 2021 13:28