Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v zasedací místnosti (první patro ihned naproti schodům) Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2022/2023


16. 10. 2023, 12:00 [zasedací místnost ÚMS PřF MU]
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Existence and exact multiplicity of positive periodic solutions to undamped parameter-dependent second-order super-linear ODEs.

2. 10. 2023, 12:00 [zasedací místnost ÚMS PřF MU]
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Singular Sturm comparison theorem and optimal strict majorant condition (joint work with Peter Šepitka).

13. 9. 2023, 12:00 [Aula PřF MU]
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Oscillation constants for difference and differential equations (přednáška je součástí profesorského řízení pro obor Matematika–Matematická analýza).

Aktualizováno Pátek, 22 Září 2023 17:11