Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2021/2022


25. 4. 2022, 12:00 [posluchárna M5]
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Conditional oscillation of differential and difference equations.

14. 3. 2022, 12:00 [posluchárna M5 & ZOOM]
Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. (Ústav matematiky, FAI UTB ve Zlíně)
The use of the modified Riccati technique in the qualitative theory of half-linear equations (habilitační přednáška).
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/95694061791

21. 2. 2022, 12:00 [posluchárna M5]
Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (Matematický ústav, AV ČR)
Periodic, permanent, and extinct solutions to population models.

Abstrakt
The existence of a critical parameter \(\lambda_c>0\) is proven for some population models, that splits the set of parameters into two parts where the existence, resp. nonexistence, of a positive periodic solution is guaranteed. Moreoever, it is shown that in a quite wide class of population models, all the positive solutions are permanent, resp. extinct ones, provided there exists, resp. does not exist, a positive periodic solution. The results are based on a theoretical research dealing with a boundary value problem for functional differential equation with a real parameter \begin{equation} u'(t) = \ell(u)(t)+\lambda F(u)(t) \ \ \mbox{for a. e.} \ \ t\in [a,b],\ \ \ \ \ h(u)=0, \end{equation} where \(\ell\) and \(F:C([a,b];\mathbb{R})\to L([a,b];\mathbb{R})\) are, respectively, linear and nonlinear operators, \(h:C([a,b]; \mathbb{R}) \to \mathbb{R}\) is a linear functional, and \(\lambda\in\mathbb{R}\) is a real parameter. This is a joint work with José Oyarce.


29. 11. 2021, 12:00 [ZOOM]
Prof. Julia Elyseeva (Moscow State Technological University “Stankin”)
Cyclic sums of the comparative indices and their applications.
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/94588167979

15. 11. 2021, 12:00 [posluchárna M5 & ZOOM]
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
New perspectives on theory of Riccati matrix differential equations (habilitační přednáška).
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/97812607343

11. 10. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Linearization theorem for autonomous systems of fractional differential and difference equations.

4. 10. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Nové podmíněně oscilatorické lineární diferenciální rovnice.

20. 9. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Asymptotic behavior of solutions to differential equations with p(t)-Laplacian.

Aktualizováno Úterý, 12 Duben 2022 14:39