Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

⚠ Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 jsou přednášky realizovány on-line prostřednictvím Microsoft Teams.

Program semináře v akademickém roce 2020/2021


3. 5. 2021, 12:00 [@MS Teams]
Mgr. Jan Jekl (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Critical and subcritical linear difference equations.

19. 4. 2021, 12:00 [@ZOOM]
András Rontó, DrSc. (Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně)
Constructive analysis of boundary value problems for ordinary differential equations (habilitační přednáška).

12. 4. 2021, 12:00 [@MS Teams]
RNDr. Iva Dřímalová (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Antiprincipal solutions at infinity for symplectic systems on time scales.

8. 3. 2021, 12:00 [@MS Teams]
Mgr. Jakub Juránek, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Non-oscillation criteria for half-linear equations by adapted Riccati technique.

11. 1. 2021, 12:00 [@ZOOM]
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc)
Bound sets approach to multivalued boundary value problems (habilitační přednáška).

30. 11. 2020, 12:00 [@MS Teams]
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Lidskii angles and Sturmian separation theorems for linear Hamiltonian systems.

9. 11. 2020, 12:00 [@MS Teams]
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Decaying positive solutions of second order difference equations with mean curvature operator.

26. 10. 2020, 12:00 [@MS Teams]
María Guadalupe Morales Macías, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Fractional integro-differential equations in different spaces of functions.

12. 10. 2020, 12:00 [@MS Teams]
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.(Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Transformation for nonlinear optimal control problems with joint boundary conditions (joint work with Vera Zeidan, Michigan State University)

Aktualizováno Pátek, 09 Duben 2021 07:51