Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.


Program semináře v akademickém roce 2019/2020


2. 3. 2020, 12:00 [učebna M5]
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
On the principal solution in the Weyl–Titchmarsh theory I.

24. 2. 2020, 12:00 [učebna M5]
Kodai Fujimoto, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Asymptotic behavior of solutions for differential equations with \(\varphi\)-Laplacian.

2. 12. 2019, 12:00 [učebna M5]
Dr. Rotchana Chieochan (Khon Kaen University, Thajsko)
Floquet theory for q-difference equations.

Abstrakt
In this talk, we introduce q-periodic functions in quantum calculus and study the first-order linear q-difference vector equation for which its coefficient matrix function is q-periodic and regressive. Based on the new definition of periodic functions, we establish Floquet theory in quantum calculus.


18. 11. 2019, 12:00 [učebna M5]
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Asymptotic analysis of differential and difference equations (přednáška je součástí profesorského řízení pro obor Matematika – Matematická analýza).

4. 11. 2019, 12:00 [učebna M5]
RNDr. Michal Pospíšil, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě)
On representation of solutions of delay differential equations.

21. 10. 2019, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Discrete Riccati matrix equation and the order preserving property.

7. 10. 2019, 12:00 [učebna M5]
Maria Guadalupe Morales Macias, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Riemann-Liouville fractional integral on the real axis and its non-integrability property.

30. 9. 2019, 12:00 [učebna M5]
Univ.-Prof. Dr. Erika Hausenblas (Montanuniversität Leoben, Rakousko)
The Stochastic Gray Scott system.

Abstrakt
Reaction and diffusion of chemical species can produce a variety of patterns, reminiscent of those often seen in nature. The Gray Scott system is a coupled equation of reaction-diffusion type, modelling these kinds of patterns. Depending on the parameter, stripes, waves, cloud streets, or sand ripples may appear.

These systems are the macroscopic model of microscopic dynamics. Here, in the derivation of the equation, the random fluctuation of the molecules are neglected. Adding a stochastic noise, the inherent randomness of the microscopic behaviour is modelled. In particular, we add a time homogenous spatial Gaussian random field with a given spectral measure.

In the talk, we present our main result about the stochastic Gray Scott system. In addition, we introduce and explain an algorithm for its numerical approximation by an Operator splitting method. Finally, we present some examples illustrating the dynamical behaviour of the stochastic Gray Scott system.


Aktualizováno Úterý, 28 Leden 2020 10:49