Historický seminář PDF Tisk

Pro současné i budoucí učitele a další zájemce o problematiku historie matematiky.

Místo konání:

Posluchárna M5, budova 08, ÚMS PřF MU, Kotlářská 2, Brno, vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 hod.

Program na jarní semestr 2022

 • 21. února 2022
  Mgr. Zdeněk Halas, DiS. Ph.D. (MFF UK Praha): Skalární součin na SŠ - zavedení a aplikace

 • 7. března 2022
  Mgr. David Kruml, Ph.D. (ÚMS PřF MU Brno): Teorie her v každodennosti

 • 21. března 2022
  doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (FIT ČVUT Praha): Mezi algebrou a geometrií – Jak dělat vědu? René Descartes a Bílá Hora před 400 lety

 • 4. dubna 2022
  doc. Antonín Slavík, Ph.D. (MFF UK Praha): Latinské čtverce a bloková schémata
 • 25. dubna 2022
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. Dr. (Filosofický ústav AV ČR, PdF UK Praha): Patterns of Change
 • 9. května 2022
  RNDr. Petra Bušková (PdF MU a PřF MU Brno): Počátky teorie množin v české matematice


K účasti jsou zváni i zájemci o jednotlivá témata.

Aktualizováno Úterý, 22 Únor 2022 15:33