Martin Ander PDF Tisk

Martin AnderNarodil se 17. května 1975 ve Vyškově. Absolvoval Gymnázium na třídě Kpt. Jaroše v Brně. Vystudoval matematiku a fyziku na  Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2005 zde úspěšně dokončil doktorát na Katedře aplikované matematiky.

Od roku 1993 aktivně působil v brněnských ekologických organizacích, věnoval se  především otázkám ochrany zvířat, omezování znečištění a  hluku z dopravy a projektům na podporu rozvoje veřejné dopravy. V letech 2003 - 2006 pracoval jako ředitel Hnutí DUHA, celostátní ekologické organizace se sídlem v Brně.

Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Brna, v lednu 2007 byl zvolen náměstkem primátora města Brna pro oblast rozvoje města, územní plánování a ochranu životního prostředí. V září 2008 byl zvolen místopředsedou Strany zelených.

Zeptali jsme se

Jak vzpomínáte na léta studií na matematice?

K matematice jako oboru jsem měl už od školních let velmi dobrý vztah. Matematika mě bavila, a to nejen proto, že jsem k ní měl jakési přirozené nadání a zaznamenával jsem úspěchy v matematických soutěžích, ale z velké části taky proto, že jsem měl štěstí na skvělé kantory. Počínaje základní školou, přes brněnské gymnázium na třídě kapitána Jaroše, až po Přírodovědeckou fakultu MU. Musím říct, že mé dobré vzpomínky na studium na PřF MU jsou z velké části dány také úrovní výuky na všech matematických katedrách, kterými jsem na PřF MU prošel. I když samozřejmě zapomenout nelze ani na výborný kolektiv spolužáků, bez toho by dobré vzpomínky na školní léta snad ani nebyly možné.

Co Vám studium matematiky dalo pro Vaši současnou práci a pro život vůbec?

Ať už budu v budoucnu pracovat kdekoliv, matematika mi dala výborný univerzální základ - schopnost strukturovaně myslet a strategicky uvažovat, mít ve věcech přirozený systém a pořádek, vidět vše v  souvislostech a hledat řešení v různých variantách. Pro mou současnou práci politika - náměstka primátora města Brna - se mi dost hodí také absolvované učitelské studium. Umět věci vysvětlovat tak, aby to bylo pro posluchače srozumitelné a pochopitelné, umět zdůraznit to podstatné, to jsou dovednosti, které musí zvládat každý dobrý učitel, ale měl by je zvládat i každý politik.

Co se odborných znalostí týče, využívám v současnosti především znalostí z oblasti statistické analýzy dat. Není to sice každodenní základ mé práce, ale docela často se mi znalosti z tohoto oboru hodí. Někdy sice v  komunální politice cítím drobný handicap vůči vystudovaným stavařům, strojním inženýrům či právníkům, neboť záležitosti, o kterých v orgánech města rozhodujeme často velmi úzce souvisí s jejich obory, ale přesto si nemohu stěžovat, že by mi matematika nedala dobrý základ do života. Základy racionálního uvažování nezatíženého oborovou profesní slepotou jsou mnohdy pro rozhodování větším přínosem než detailní znalosti v  technickém oboru, navíc zhusta poplatné době studia.

Nejen matematika, ale především studium na Masarykově univerzitě jako takové mi dalo do života především důvěru v sebe sama, intenzivní pocit vnitřní jistoty, že s dobrým vzděláním dokážu najít vždy odpovídající uplatnění ve společnosti. Jsem přesvědčen, že vybaveni tímto pocitem sebevědomí mohou oprávněně opouštět Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity všichni její úspěšní absolventi.

Aktualizováno Čtvrtek, 06 Květen 2010 09:18