Pracovní místa PDF Tisk

Absolventi Ústavu matematiky a statistiky mohou najít uplatnění

  • ve vědeckých institucích a v akademické sféře jako vědečtí pracovníci základního nebo aplikovaného výzkumu (matematici a aplikovaní matematici)
  • na středních nebo vysokých školách jako učitelé, externí spolupracovníci a konzultanti
  • ve všech institucích a firmách, které zpracovávají statistiky a data, jako statistici
  • ve finančních a pojišťovacích institucích jako analytici nebo konzultanti (analytici pro schvalování úvěrů v bankách, pro schvalování pojistných smluv v pojišťovnách, konzultanti pro marketing např. pro identifikaci pravděpodobných zákazníků nebo konzultanti pro detekci podvodného jednání apod.)
  • v softwarových firmách jako tvůrci, programátoři či konzultanti v řadě oblastí ( tvorba systémů automatizací, tvorba simulací, modelování, rozpoznávání psaného textu, obrázků, šifrování, práce v matematických softwarech, konzultace pro design webu – např. predikce preferencí návštěvníka, apod.)
  • v řadě dalších vzdálenějších oborů, protože schopnost analytického a logického myšlení je použitelná i jinde
Aktualizováno Středa, 17 Prosinec 2014 16:44