Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky PDF Tisk

Číslo a název projektu:

CZ.1.07/2.2.00/15.0201 Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

Investor projektu:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavní řešitel projektu:

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

Partneři projektu:

  • Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2
  • Biskupské gymnázium Brno
  • Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Doba řešení projektu:

10/2010 - 8/2012

Webová stránka projektu:

http://ww.ucitseucit.cz/

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je lépe připravit studenty učitelství na jejich budoucí povolání a požadavky praxe. Tohoto cíle chceme dosáhnout na třech úrovních.

Za prvé, budou inovovány a připraveny nové odborné kurzy zaměřené na mezioborové vztahy, praktické znalosti a aktuální témata, které studenty lépe připraví pro výuku v rámci školních vzdělávacích programů.

Za druhé, budeme inovovat a tvořit nové kurzy společného pedagogickopsychologického základu tak, aby lépe posilovaly schopnost studentů učit a více rozvíjely jejich praktické dovednosti.

Za třetí, změníme systém praxí, který v nové podobě umožní studentům lépe poznat každodenní povinnosti učitele a netradiční formy výuky a zároveň jim i poskytne lepší zpětnou vazbu, což jim umožní se dále rozvíjet.

Projekt bude převážně realizován akademickými pracovníky Masarykovy univerzity a ve spolupráci s pedagogy z brněnských gymnázií, kteří zajistí potřebný kontakt se současnou školskou praxí.

Odborní spolupracovníci:

Ústav matematiky a statistiky Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav chemie RNDr. Aleš Mareček, CSc.
RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Mgr. Ondřej Přibyla
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Geografický ústav Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, Ph.D.
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Mgr. Zděněk Máčka, Ph.D.
Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Externisté RNDr. Helena Binterová
RNDr. Kateřina Dvořáková
PhDr. Jaromír Hališka
Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.
Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Mgr. Silvie Šabacká
RNDr. Jaroslav Veverka
Administrativní a technické síly: Mgr. Zuzana Kobíková
Mgr. Petr Liška
Jiří Nečas
Radka Paliánová
Bc. Milan Zink
Aktualizováno Pátek, 16 Září 2011 12:53