Seminář z aplikované matematiky PDF Print

This article is only in Czech.

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


Program v jarním semestru 2020

10. března 2020, 14:00 RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Wavelet methods for operator equations
24. března 2020, 14:00 Mgr. Petr Šimeček. MSc. Ph.D.

Time series forecasting – a practioner’s view
31. března 2020, 14:00
Doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
Principy regresní analýzy prostorových funkcionálních dat
7. dubna 2020, 14:00 Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Modeling of currency covolatilities by means of multivariate GARCH
14. dubna 2020, 14:00 RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Robust regression estimators: comparisons and automatic method selection
21. dubna 2020, 14:00 Ing. Štěpán Papáček, Ph.D.

Advanced integration of fluid dynamics and photosynthetic  reaction kinetics for micro/macro algal culture systems
5. května 2020, 14:00 Doc. RNDr. Pavel Rajmic, Ph.D.

Segmentace signálů pomocí řídkých reprezentací a konvexní optimalizace


Last Updated on Tuesday, 26 October 2010 11:28