4.2 Práce v Maplu
Maple 9.5, který jsem používala, obsahuje jako hlavní novinku nový design uživatelského rozhraní s možností použití klasického vzhledu (Classic Worksheet). Nové jádro programu je kompletně přepsáno do jazyku Java a to s sebou nese vyšší nároky na kapacitu paměti počítače. Z důvodu přehlednosti práce jsou všechny příklady v této práci dělané v rozhraní Classic Worksheet. Zde po spuštění vypíše Maple tzv. prompt (ohlašovací znak) – obvykle a umístí kurzor bezprostředně za něj. Poté můžeme psát mapleovské příkazy, ukončené středníkem. Při interaktivní práci s Maplem se na obrazovce zobrazí zadaný příkaz a po stisknutí klávesy ENTER následuje výpis řešení. Poté se na novém řádku objeví prompt a Maple čeká na další příkaz. Pokud nechceme, aby po příkazu následoval výpis jeho výsledku, ukončíme jej místo středníku dvojtečkou. Pokud chceme napsat poznámku, zapíšeme za promptem znak #. Maple veškerý text zapsaný za tímto znakem ignoruje a tak můžeme k příkazům vkládat vysvětlující text. Další silnou stránkou Maplu je jeho podrobná nápověda. Vyvolat ji můžeme dvěma způsoby. Prvním je použití příkazu help(předmět dotazu);, pomocí něhož se ptáme na předmět dotazu. Nápovědu týkající se nějakého předmětu dotazu či části předmětu dotazu nám Maple poskytne pomocí příkazů tvaru ? předmět dotazu, ? předmět dotazu, část předmětu dotazu nebo ? předmět dotazu[část předmětu dotazu]. Další možností, jak získat v Maplu informace, je použít nabídky Help. Na obrazovce se poté objeví okno, kde si můžeme informace vybírat.


Následující kapitola