1.6 Příklady k procvičení s výsledky
1.
Metodou per partes vypočtěte následující určité integrály:
 
 
 
 
2.
Substituční metodou vypočtěte následující určité integrály:
 
 
 
 
 
3.
Vhodnou metodou vypočtěte následující určité integrály:
 
 
 


Následující kapitola