M1120 Diskrétní matematika

Důkaz Cantorovy věty

Doplňující příklady - logika

Doplňující příklady - indukce

Doplňující příklady - množiny (Opravena chyba v zadání příkladu 3 a přidány nové příklady.)

Doplňující příklady - zobrazení

Doplňující příklady - relace

Doplňující příklady - uspořádané množiny

Doplňující příklady - svazy

MV008 Algebra I

Přehled definic