Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

KITING
Kiting je obecný výraz pro sport, kdy jezdec využívá pro posun po nejrůznějším povrchu tažné síly draka. Kiting je prakticky spojením všech následujících sportů: wakeboardingu, windsurfingu, surfingu, paraglidingu a gymnastiky.
A jelikož se kiting liší právě od povrchu na kterém se jezdí, dělí se na hlavní 3 skupiny, ze kterých mohou vznikat ještě další podskupiny:
Více na BEST KITES

Kiteboarding fotka

Čas na Bartovi

kiteboarding obrázek
funkce sinus

Maple

Maxima

Maxima ukol 1

Maple ukol 1