Vítam Vás na svojej stránke

Táto stránka na matematickej sekcii Prirodovdeckej fakulty Masarykovej univerzity vznikla ako úloha na cvičenie z predmetu Zaklady využití počítačů.

V tomto semestri mam zapísané 2 matematické predmety:

Moj rozvrh
obrazok budovy matematicekej sekcie PrF MU
obrazok

CGI skript

Valid HTML 4.01 Transitional

Moj prvý dokument v TeXu.
Prezentacia v Mapli.
Animacia vytvorena v programe MAPLE: