ŽELVUŠKY
ŽELVUŠKY
ÚVOD | GALERIE | ODKAZYŽELVUŠKY

Želvušky, latinským názvem Tardigrada (tardus – pomalý, gradus - krok) jsou velice pomalí živočichové. Jejich maximální rychlost se pohybuje okolo 2-3mm/min. V porovnání s všeobecně známými loudáky hlemýždi to je 30krát pomaleji.VZHLED
Tělo má ve tvaru válce, ze kterého vystupuje 8 panožek zakončených drápky, sloužící k pohybu. Povrch těla pokrývá tenká vrstva kutikula kutikula. Během života se z ní želvušky svlékají a to i v dospělosti. Součástí těla jsou bodací stilety, které slouží k vysávání obsahu buněk řas a drobných bezobratlých. Želvušky bývají často spodobňovány s medvědem hlavně kvůli jejich těžkopádným pohybům, z toho se odvíjí i názvy některých druhů, např.: Johann Efraim Goeze v roce 1773 objevil druh želvušky a nazval ho Kleiner Wasserbär = Malý vodní medvídek.

VELIKOST
Pohybuje se od 0,05 mm a do 1,2mm.

PROSTŘEDÍ
Želvušky žijí ve vlhkém prostředí, nebo ve vodě – slané i sladké – zvláště oblíbeným místem je mech, ve kterém se dají chovat i doma. Vyskytují se také v největších hlubinách oceánu, nevadí jim ani prostředí pod ledovci, horké prameny nebo extrémní nadmořské výšky v Himálaji.

NEJODOLNĚJŠÍ ORGANISMY SVĚTA – ŽELVUŠKY
Snáší teploty od 150°C do -273°C. Přežívá působení 600MPa, což je šestkrát větší tlak než na nejhlubším dně oceánu (Mariánský příkop).

ANABIÓZA
Při nepříznivých podmínkách dojde nejprve k vysušení těla želvušky (objem vody v těle může klesnout až na 1% původního objemu), objem těla se zmenší až na 0,01%.Následně se tělo želvušky zaplaví cukrem trehalóza (disacharid složený ze dvou molekul glukózy), který dokáže za určitých podmínek přejít do struktury podobné sklu a chránit buněčné struktury obdobným způsobem jako jantar konzervuje pravěký hmyz. Když se pak zase podmínky vrátí k normálu a želvuška přijde do styku s vodou, trehalóza se ze struktury podobné sklu změní opět na kapalinu. Bílkoviny, které dosud chránila, zase nabývají původního tvaru a funkcí. Tvor, který právě prošel peklem, se vydá na svou mátožnou cestu světem, jako by se vůbec nic nestalo.

VAJÍČKA
Výjimečné schopnosti želvušek se zkoumají kvůli Zmrazování a rozmrazování lidských vajíček. Takovýto zásah je pro buňku velice rizikový. V sázce je poničení buněčných struktur v důsledku tvorby krystalů.

ZÁSTUPCI
Medvíďátko obecné, ženuška zrnitá nebo tzv. „Madonnina želvuška“ - latinsky echiniscus madonnae, ta byla roku 2006 pojmenována podle královny popu Madonny.