Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2001/2002 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.


13.05.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (ÚM FEKT VUT)
Ohraničená řešení diferenciálních rovnic zpožděného typu.


22.04.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (KMA, PřF MU Brno)
O definici problému limit-point, limit-circle.


15.04.2002, 13:00 posluchárna M2
doc. RNDr. Z. Došlá, CSc. (KM, PřF MU Brno)
Zobecnění pojmu hlavního řešení nelineární diferenciální rovnice druhého řádu.


08.04.2002, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Václav Tryhuk, CSc. (VUT Brno)
Metoda pohyblivého repéru pro diferenciální rovnice. II. Nedourčené a funkcionální rovnice.


25.03.2002, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Václav Tryhuk, CSc. (VUT Brno)
Metoda pohyblivého repéru pro diferenciální rovnice. I. Změna nezávisle proměnné.


18.03.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. F.Neuman, DrSc. (MU Brno, KMA)
Kanonické tvary a kriteria ekvivalence. (Efektivnost, uspořádání, minimalizace výběru.)


11.03.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MU Brno, KMA)
Konstrukce rovnic vs. jejich řešení. (Co jsou to diferenciální rovnice?)


10.12.2001, 13:00 seminární místnost
Ing. Jiří Šremr (KMA, MU Brno)
Okrajové úlohy pro skalární funkcionální diferenciální rovnice.

03.12.2001, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. J. Kurzweil, DrSc. (Mathematical Institute, AS CR, Dept. of Real and Probabilistic Analysis)
Integrace založené na součtovém přístupu. Konvergence a  lokálně konvexní prostory.

26.11.2001, 13:00 seminární místnost
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (KMA, MU Brno)
Singulární řešení diferenciálních rovnic n-tého řádu.

19.11.2001, 13:00 seminární místnost
dr. A. Ronto (SU Kijev)
Constructive methods for some boundary value problems.

12.11.2001, 13:00 seminární místnost
Prof. dr. V. Rasvan (Craiova, Romania)
Application of linear Hamiltonian systems.

5.11.2001, 13:00 seminární místnost
Prof. Gabriella Bognár (Miskolc, Hungary)
Isoperimetric inequalities and their application to nonlinear eigenvalue problems.

29.10.2001, 13:00 seminární místnost
Prof. Malgorzata Migda (Poznan University of Technology) Prof. Ewa Schmeidel (Poznan University of Technology)
Asymptotic Properties of Solutions of Some Difference Equations.

22.10.2001, 13:00 seminární místnost
Doc. RNDr. J. Jaroš, CSc. (MFF KU Bratislava)
Piconeho identita: historie, zobecnění a použití.

15.10.2001, 13:00 seminární místnost
Prof. RNDr. Š. Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha) a dr. Ye Guoju (Lanzhou, P. R. of China)
Integration in Banach spaces.