Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2000/2001 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.

23.04.2001, 13:00 seminární místnost
prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR, Brno)
Jak zavést disperze pro LDR vyšších řádů II.

09.04.2001, 13:00 seminární místnost
prof. RNDr. J. Diblík, DrSc. (ÚM FEI VUT)
Kladná řešení rovnice $\dot x(t)=-c(t)x(t-\tau)$ v kritickém případě.

02.04.2001, 13:00 seminární místnost
Mgr. P. Řehák, PhD. (PdF MU)
Hartman-Wintnerova věta pro pololineární diferenční rovnice.

26.03.2001, 13:00 seminární místnost
doc. RNDr. O. Došlý, DrSc. (KMA PřF MU)
Piconeho identita a oscilační teorie (polo)lineárních diferenciálních rovnic.

19.03.2001, 13:00 seminární místnost
doc. RNDr. Z. Došlá, CSc. (KM PřF MU)
O neohraničených řešeních diferenciálních a diferenčních rovnic 2. řádu.

12.03.2001, 13:00 seminární místnost
prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR, Brno)
Jak zavést disperze pro LDR vyšších řádů I.

11.12.2000, 13:00 seminární místnost
Mgr. Petr Kaňovský (KMA PřF MU)
Analýza exponeciál.

04.12.2000, 13:00 seminární místnost
Mgr. Renáta Cabrnochová (KM Univerzita Pardubice)
O některých dvoubodových úlohách modelujících chemické děje.
Dr. S. Mukhigulashvili (MÚ GAV Tbilisi)
O jednoznačné řešitelnosti lineární periodické úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice.

27.11.2000, 13:00 seminární místnost
Prof. I. Kiguradze (MU GAV Tbilisi)
O periodických řešeních nelineárních diferenciálních rovnic vyšších řádů.

20.11.2000, 13:00 seminární místnost
Prof. I. Kiguradze (MU GAV Tbilisi)
O monotonních řešeních nelineárních diferenciálních rovnic typu Emden-Fowler.

6.11.2000, 13:00 seminární místnost
Doc. RNDr. Z. Došlá, CSc. (KM PřF MU)
Asymptotické vlastnosti řešení funkcionálně diferenciálních rovnic.

30.10.2000, 13:00 seminární místnost
Mgr. J. Kubalčík (DCB Brno)
2-bodové lineární okrajové problémy.

23.10.2000, 13:00 seminární místnost
Doc. RNDr. B. Půža, Csc. (KMA PřF MU)
O jednom okrajovém problému s vahou pro systém singulárních FDR.

16.10.2000, 13:00 seminární místnost
Doc. RNDr. O. Došlý, DrSc. (MÚ AV ČR, KMA PřF MU)
Integrální charakterizace hlavního řešení pololineárních diferenciálních rovnic.

09.10.2000, 13:00 seminární místnost
Dr. S. Mukhigulashvili (MÚ GAV Tbilisi)
Two-point Boundary Value Problems for Second Order Functional Differential Equations - I.
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 10:41