Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 1999/2000 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.


12. července 2000, 13:00 seminární místnost
Prof. Jyoti Das (University of Calcutta, India)
Limit classification of second order ODE's.

21. června 2000, 14:00 seminární místnost
Prof. Martin Bohner (University of Missouri in Rolla, USA)
Linear Dynamic Equations on Time Scales.

21. června 2000, 13:00 seminární místnost
Prof. Jean Mawhin (University of Louvain-la-Neuve, Belgie)
Spectra in Mathematic and Physics: From the Dispersion of Light to Nonlinear Eigenvalues.

15. května 2000
A. Lomtatidze, PhD. (KMA Přf. MU)
O konjugovanosti a diskonjugovanosti lineárních rovnic 2. řádu na R.

17. dubna 2000
Dr. Petr Girk
Užití asymptotických metod při studiu nelineárních úloh.

10. dubna 2000
Doc. RNDr. B. Půža, CSc. (KMA Přf. MU)
Horní a dolní řešení II.

3. dubna 2000
Mgr. Robert Hakl (KMA PřF MU)
Některé okrajové úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice.

27. března 2000
Prof. P. Poláčik (ÚAM KU Bratislava)
Dynamika parabolických rovnic metodou realizace vektorových polí.

20. března 2000
Prof. Cristina Marcelli (University of Perugia, Italy)
Upper and lower solutions for O.D.E. (Abstract)

13. března 2000
Doc. RNDr. Z. Došlá, CSc. (KM PřF MU)
Diferenciální rovnice s p-Laplacianem.

6. března 2000
Prof. J. Karsai (University of Szeged)
Attractivity and oscillation of impulsive non-halflinear second order differential equations.

17. ledna 2000
Doc. RNDr. O. Došlý, CSc. (KMA Přf. MU)
Trigonometrické matice v oscilační teorii diferenciálních a diferenčních rovnic.
Doc. RNDr. B. Půža, CSc. (KMA Přf. MU)
Princip apriorního odhadu v teorii diferenciálních rovnic.

20. prosince 1999
Prof. Elena Mochonko (Comp. Cent. Rus. Acad. Sci. Moscow)
About differential games.

13. prosince 1999
Prof. Peter Kahlig (University of Vienna)
Using ideas of Mathematics in problems of Science: Dimensional Analysis.

6. prosince 1999
Prof. Árpád Elbert (Mat. Inst. Hung. Acad. Sci., Budapest)
Perturbations of the half-linear Euler differential equations.

29. listopadu 1999
Prof. Khusainov Denys (SU Kijev)
Stabilita systémů s kvadratickou pravou stranou.

22. listopadu 1999
Prof. J. Jaroš (MFF UK Bratislava)
O singulárních řešeních typu černých děr.

15. listopadu 1999
N. Partsvania, PhD. (MÚ. AVG Tbilisi)
On monotone solutions of nonlinear boundery value problems for two-dimensional advanced differential systems.

8. listopadu 1999
RNDr. L. Adamec, CSc, A. Lomtatidze, PhD, (KMA Přf. MU)
Oscilatoričnost lineárních diferenciálních rovnic 3. řádu.
A. Lomtatidze, PhD. (KMA Přf. MU)
O kvadraticky integrovatelných řešeních lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu.

1. listopadu 1999
Doc. RNDr. B. Půža, CSc., A. Lomtatidze, PhD, R. Hakl (KMA Přf. MU)
Periodická úloha pro FDR 1. řádu.

25. října 1999
Prof.RNDr. J. Smítal, DrSc (Universita Opava)
Chaos v dynamických sytémech.

18. října 1999
Mgr. R. Hakl, A. Lomtatidze, PhD. (KMA Přf. MU)
Cauchyova úloha pro FDR 1. řádu.

11. října 1999
Prof. D. Khusainov (Universita Kiev)
Stability investigation of difference systems with delay.