Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 1998/1999 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.


A. Lomtatidze, PhD (KMA Přf. MU)
O kladných řešeních rovnic 2. řádu se singularitou ve fázové proměnné.


Mgr. R. Mařík (KMA Přf. MU)
Oscilační vlastnosti lineárních parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu.

12. dubna 1999
RNDr. J. Čermák, CSc.
Asymptotické vlastnosti lineárních FDR.

29. března 1999
Mgr. R. Hakl (KMA Přf. MU)
Ohraničená řešení systému lineárních funfcionálních rovnic.

22. března 1999
Dr. Komenda
Analogie mezi Laplaceovou a Fenchelovou transformací.

15. března 1999
Doc. Dr. V. Tryhuk, CSc. (VUT Brno)
Funkcionální rovnice a teoretický model DLTS.

8. března 1999
Prof. Dr. J. Diblík (VUT Brno)
Asymptotická řešení rovnice 1. řádu se zpožděním v Kritickém případě.

14. prosince 1998
Dr. R. Hilsher
Diskrétní kvadratické funkcionály a optimální řízení.

7. prosince 1998
Mgr. R. Mařík (KMA Přf. MU)
Funkcionál odpovídající pololineární diferenciální rovnici.

30. listopadu 1998
Doc. Z. Došlá (KMA Přf. MU)
Diferenciální operátory: diskonjugovanost a oscilace.

23. listopadu 1998
Mgr. P. Řehák (KMA Přf. MU)
Oscilační teorie semilineárních diferenčních rovnic 2. řádu.

16. listopadu 1998
Doc. RNDr. M. Bartušek, DrSc. (KMA Přf. MU)
Oscilatorická řešení diferenciální rovnice n-tého řádu s kvaziderivacemi.

9. listopadu 1998
Doc. O. Došlý, Dr. A. Lomtatidze (KMA Přf. MU)
Oscilační a neoscilační kriteria pro semilineární diferenciální rovnici.

2. listopadu 1998
Dr. A. Lomtatidze (KMA Přf. MU)
Oscilační vlastnosti pololineárních diferenciálních rovnic 2. řádu.

26. října 1998
Prof. M. Pituk (Univ. Veszprem)
Asymptotically autonomous linear functional differential equations.

19. října 1998
Prof. D. Khusainov, DrSc. (Univ. Kiev)
Stability of delayed systems with quadratic nonlinearity.

12. října 1998
E. Bravyi (Univ. Perm)