Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 1997/1998 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.

11. září 1998
Prof. V. Maksimov (Univ. Perm)
Some control problems in economic dynamics.

8. června 1998
Prof. T. Kusano
On the number of zeros of nonoscillatory solutions of second order linear and quasilinear differential equations.

18. května 1998
Prof. N. Koksch (TU Dresden)
Almost sharp spectral gap conditions for the existence of smooth inertial manifolds.

11. května 1998
Doc. RNDr. O. Došlý, CSc. (KMA Přf. MU)
Trigonometrická transformace a trigonometrické diferenční systémy.

4. května 1998
Prof. Gyori


27. dubna 1998
Prof. RNDr. J. Kurzweil, DrSc.
Neabsolutně konvergentní integrál: příležitosti využité i promarněné.

20. dubna 1998
Prof. S. Staněk, CSc. (Univ. Palackého Olomouc)
Funkcionální okrajové úlohy.

6. dubna 1998
RNDr. J. Čermák, CSc. (VUT Brno)
Asymptotické vlastnosti funkcionálně-diferenciálních rovnic.

30. března 1998
Doc. RNDr. J. Vosmanský, CSc. (KMA Přf. MU)
Diferenciální rovnice 2. řádu se společným kořenem v nekonečnu.

23. března 1998
Doc. RNDr. J. Milota, CSc. (MFF UK Praha)
Riccatiova diferenciální rovnice v nereflexivních prostorech.

16. března 1998
J. Baštinec (VUT Brno)
Vícebodové singulární úlohy.

9. března 1998
A. Lomtatidze, PhD (KMA Přf. MU)
Asymtotické vlastnosti semilineárních rovnic 2. řádu.

2. března 1998
Mgr. R. Hilscher (KMA Přf. MU)
Jednotná teorie pro spojité a diskrétní lineární Hamiltonovské systémy.

23. února 1998
Prof. RNDr. P. Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň)
Nehomogenní úloha na vlastní čísla pro ODR 2. řádu.

15. prosince 1997
M. H. Abu-Risha (Univ. Kahira)
Oscillation and nonoscillation criteria for second order linear differential equations.

8. prosince 1997
Dr. L. Kokilashvili (MU GAV Tbilisi)
Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciální rovnice $z^{(n)}+y^{(n-2)}=f(t,y,y',...,y^{(n-1)})$

1. prosince 1997
N. Kosarevskaja (Univ. Kijev)


24. listopadu 1997
Dr. L. Kokilashivili (MU GAV Tbilisi)
Kvalitativní vlastnosti řešení DR n-tého řádu.

17. listopadu 1997
RNDr. L. Adamec (KMA Přf. MU)


10. listopadu 1997
Doc. RNDr. O. Došlý, CSc. (KMA Přf. MU)
Lineární postupy v oscilační teorii semilineárních rovnic 2. řádu.

3. listopadu 1997
Doc. RNDr. J. Jaroš, CSc. (MFF KU Bratislava)
O vlastostiach riešení polo-lineárnych rovníc 2. rádu.

27. října 1997
Doc. RNDr. O. Došlý, CSc. (KMA Přf. MU)
Transformace a oscilační vlastnosti diferenčních Hamiltonovských systémů.

20. října 1997
Doc. Dr. V. Tryhuk, CSc. (VUT Brno)
O globálních transformacích diferenciálních rovnic druhého a n-tého řádu.

13. října 1997
Doc. Dr. V. Tryhuk, CSc. (VUT Brno)
Poznámka k transformacím lineárních diferenciálních a funkcionálně- diferenciálních rovnic n-tého řádu.