Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 1996/1997 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

  • Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc.
  • Doc. RNDr. B. Půža, CSc.
  • Prof. RNDr. M. Ráb, DrSc.

12. května 1997
Doc. RNDr. B. Půža, CSc. (KMA Přf. MU)
Periodická řešení FDR I.

5. května 1997
Doc. RNDr. J. Diblík, CSc. (VUT Brno)
Asymptotické vlastnosti řešení jisté skalární ODR 1.řádu se zpožděními.

28. dubna 1997
J. Chrastina (KMA Přf. MU)
Řešení variačních úloh (nový přístup).

21. dubna 1997
Mgr. R. Hilscher (KMA Přf. MU)
Spektrální a oscilační vlastnosti singulárních diferenciálních operátorů.

14. dubna 1997
Doc. RNDr. B. Půža, CSc. (KMA Přf. MU)
O periodických řešeních systémů nelineárních FDR.

7. dubna 1997
RNDr. M. Kolář, PhD (KMA Přf. MU)
Nehomogenní Cauchy-Riemannovy rovnice a geometrie oblasti.

24. března 1997
Prof. N. Koksch (TU Dresden)
Sharp existence conditions for inertial manifolds.

17. března 1997
Doc. RNDr. O. Došlý, CSc. (KMA Přf. MU)
Oscilační vlastosti semilineárních rovnic.

10. března 1997
Prof. RNDr. F. Neuman, Dr.Sc. (MU AV ČR)
Obecné aspekty teorie transformací.

9.prosince 1996
Prof. A. Elbert (MU MAV Budapešť)


2. prosince 1996
Dr. A. Lomtatidze (MU GAV Tbilisi)
Dvoubodová okrajová úloha pro FDR 2. řádu. (v ruštině)

25. listopadu 1996
Prof. Ivochin (Univ. Kijev)
O optimalizaci systemů porovnávání na základě schémy komromisu. (v ruštině)

18. listopadu 1996
Dr. A. Lomtatidze (MU GAV Tbilisi)
Oscilační vlastnosti lineárních i nelineárních ODR.

11. listopadu 1996
Prof. I. Kiguradze (MU GAV Tbilisi)
Cauchyova úloha pro singulární evoluční FDR.

4. listopadu 1996
Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR Brno)
Přehled teorie transformací II.

21.října 1996
Prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR Brno)
Disperse pro rovnice vyšších řádů.

14. října 1996
Prof. D. Husajnov (Univ. Kijev)
Stabilita systémů s kvadratickými nelinearitami.