Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2014/2015 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 13:00 do 14:30 v zasedací místnost (02015, první patro – přímo naproti schodišti) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2014/2015


11. 5. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Sulkhan Mukhigulashvili, Ph.D. (MÚ, AV ČR)
O některých dvoubodových okrajových úlohách pro funkcionální diferenciální rovnice (habilitační přednáška).

4. 5. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Martin Chvátal (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Non-almost periodic solutions of limit periodic and almost periodic homogeneous linear difference systems.

27. 4. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. Vera Zeidan (Michigan State University, USA)
Positivity of Linear-Quadratic Discrete Optimal Control Problems via the Positivity of the Corresponding Quadradic Functional Associated to its Symplectic system (program).

20. 4. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Vojtěch Růžička (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Nonoscillation of higher-order half-linear differential equations.

13. 4. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Matematický ústav, AV ČR)
Pololineární diferenciální rovnice a de Haanovy funkce.

6. 4. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Seminář se nekoná z důvodu státního svátku (Velikonoční pondělí).

30. 3. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Seminář věnovaný 70. narozeninám Prof. RNDr. Miroslava Bartuška, DrSc.

13:00 - 13:10, Zahájení

13:10 - 13:40, Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Asymptotické úlohy pro nelineární diferenciální rovnice 4.řádu.

13:45 - 14:15, Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.
Periodická řešení singulární rovnice modelující Liebauův jev.

14:20 - 14:50, Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Exaktní a diskrétní stabilita lineárních neutrálních diferenciálních rovnic.

15:00 - ... Posezení s oslavencem.

23. 3. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Workshop on Spectral and Oscillation Theory of Differential and Difference Equations
Program.

16. 3. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VUT Brno)
Slabě zpožděné rovinné lineární diskrétní systémy s konstantními koeficienty.

9. 3. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Singulární oscilační teorie symplektických diferenčních systémů.

2. 3. 2015, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI, VUT Brno)
Zlomkový kalkulus na časových škálách.

15. 12. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Seminář se nekoná.

8. 12. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. Julia Elyseeva (Moscow State University of Technology)
Generalized oscillation theorems for symplectic difference systems.

1. 12. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. Irina Astashova (Lomonosov Moscow State University)
On asymptotic behavior of solutions to regular and singular Emden-Fowler type higher order differential equations.

24. 11. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc. (FEKT, VUT Brno)
Asymptotické vlastnosti zpožděné exponanciální matice a Lambertova funkce.

17. 11. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Přednáška se nekoná z důvodu státního svátku.

10. 11. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS MU)
Problém koexistence kladných řešení pro Emden–Fowlerovu diferenciální rovnici.

3. 11. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (ÚMS MU)
Oscilační konstanty pro pololineární diferenciální rovnice.

27. 10. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Seminář se nekoná.

20. 10. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (ÚMS MU)
Symplektické systémy s polynomiální a analytickou závislostí na spektrálním parametru.

13. 10. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Peter Šepitka (ÚMS MU)
Teorie hlavních a antihlavních řešení pro lineární hamiltonovské diferenciální systémy.

6. 10. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI, VUT Brno)
Asymptotická stabilita lineárních diferenčních rovnic se zpožděním.

29. 9. 2014, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (ÚMS MU)
Oscilační vlastnosti řešení kvazilineárních diferenciálních rovnic 2. řádu Eulerova typu.

Aktualizováno Úterý, 29 Září 2015 12:32