Přednášky v jarním semestru 2008 PDF Tisk

Přednášky se konají v 17:00 v posluchárně M2 na Janáčkově nám. 2a v Brně, pokud není explicitně uvedeno jinak.

12. března

Werner Kratz (Universität Ulm)
The algebraic eigenvalue problem for symmetric banded matrices

Abstrakt:

We consider the algebraic eigenvalue problem for real, symmetric, and banded matrices. A typical example are symmetric, tridiagonal matrices, where there exists a well-known recursion formula to evaluate the characteristic polynomials of their principal submatrices. Using the results of the theory of difference equations and systems, we present a similar recursion formula for symmetric matrices with arbitrary bandwidth. The principal role is played by certain associated linear Hamiltonian difference systems and Riccati matrix difference equations.

20. dubna

Martin Markl (Matematický ústav Akademie věd ČR, Praha)
Přirozené operace na kohomologiích asociativních alegeber

Abstrakt:

Přednáška bude věnována popisu a klasifikaci přirozených operací na Hochschildových kohomologiích asociativních algeber. Nejprve se zmíníme o motivacích a významu tohoto problému a pak přejdeme k definici operády přirozených operací a jejich verzi. Na záver uvedeme známé výsledky a zmíníme se o vztahu k Deligneově domněnce.

Aktualizováno Pondělí, 12 Červenec 2010 09:43