Přednášky v jarním semestru 2004 PDF Tisk

Přednášky se konají v 17:00 v posluchárně M2 na Janáčkově nám. 2a v Brně, pokud není explicitně uvedeno jinak.

24. března

Petr Lánský (FgU AV CR, Praha, a PřF MU, Brno)
Kladná úloha šumu v přenosu informace

Abstrakt:

Obecné chápaní pojmu "šum" je patrně založené na zkušenosti s poslechem rozhlasu a jiných technických zařízení určených k reprodukci zvuku. Odtud pak vyplývá úporná snaha o potlačení šumu ve všech způsobech komunikace, neboť základní tezí je, že s rostoucím šumem klesá kvalita přenosu informace. Tento intuitivní pohled má formální paralelu v teorii informace. Výsledky dosažené při matematickém modelovaní neuronové aktivity mohou vést k alternativnímu pohledu. Zde lze nalézt situace, kdy signál může být zesílen šumem a kdy šum přispívá ke kvalitě přenosu signálu. Kolokvium bude obsahovat velmi krátký úvod do fyziologie nervové buňky, žádné předběžné znalosti v tomto směru nejsou předpokládány. Dále budou uvedeny základní modely neuronové aktivity, které jsou založeny na obyčejných diferenciálních rovnicích a teorii stochastických procesů. Z těchto modelů pak vyplyne jiný pohled na problematiku přenosu informace.

14. dubna

John Stalker (Princeton, U.S.A.)
Some Special Solutions in General Relativity

Abstrakt:

I will begin with a brief introduction to General Relativity and describe the Cauchy problem for the vacuum Einstein Equations. I will then describe the geometry of the simplest nontrivial example, the Schwarzschild solution. Finally I will discuss some rotational symmetric solutions with electromagnetic and scalar radiation fields.

5. května

Jan Malý (Univerzita Karlova, MFF)
Jakobiány a slabá konvergence

Abstrakt:

Jediné nelineární funkce gradientu spojité vzhledem ke slabé konvergenci jsou minory Jacobiho matice a jejich lineární konbinace. Spojitost ovšem závisí na druhu slabé konvergence. Pro různé parametry slabé konvergence sledujeme chování slabě konvergentních posloupností funkcí a posloupností jejich jakobiánů. Výsledky byly dosaženy ve spolupráci s I. Fonseca a G. Leoni (USA).

30. června

Joseph J. Kohn (Princeton, U.S.A.)
Hypoellipticity with loss of derivatives

Aktualizováno Pondělí, 12 Červenec 2010 09:18