Přednášky v jarním semestru 2002 PDF Tisk

Přednášky se konají v 17:00 v posluchárně M2 na Janáčkově nám. 2a v Brně, pokud není explicitně uvedeno jinak.

3. dubna

Jaroslav Nešetřil (MFF UK, Praha)
Uspořádání konečných modelů pomocí homomorfismů

Abstrakt:

V přednášce uvedeme pozoruhodné vlastnosti (hustota, universalita, duální věty) spočetného uspořádání indukovaného pomocí konečných relačních struktur (např.grafu) a existence homomorfismu. Přednáška nevyžaduje žádné (nebo skoro žádné) předběžné znalosti.

17. dubna

Milan Kučera (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Vznik prostorových struktur a systémy reakce-difuze s nestandardními okrajovými podmínkami

Abstrakt:

Budou uvazovany jednoduche systemy reakce-difuze, u nichz dochazi vlivem difuze ke ztrate stability stacionarniho prostorove homogenniho reseni ("diffusion driven instability") a k bifurkaci stacionarnich prostorove nehomogennich reseni ("spatial patterns"). V aplikacich na modely v prirodnich vedach (biologie, ekologie) tento jev odpovida vzniku prostorovych struktur. Bude vysvetlen vliv nestandardnich okrajovych podminek na zmineny efekt.

15. května

Jiří Rosický (PřF MU, Brno)
Akcesibilní kategorie a injektivita

Abstrakt:

Budou představeny akcesibilní kategorie a jejich využití v algebře, teorii modelů a algebraické topologii. Hlavní pozornost bude věnována injektivním objektům. Nejsou předpokládány žádné předběžné znalosti.

Aktualizováno Pondělí, 12 Červenec 2010 08:49