Přednášky v jarním semestru 2001 PDF Tisk

Přednášky se konají v posluchárně M2 sekce matematika na Janáčkově nám. 2a v Brně, v 16:30, pokud není explicitně uvedeno jinak.

28. února

Josef Teichmann (Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik, Technische Universitaet Wien, Rakousko)
HJM-dynamics and Differential Geometry

14. března

Jana Jurečková (Universita Karlova, MFF)
Regresní pořadové skóry a jejich aplikace

4. dubna

Jiří Močkoř (Ostravská universita)
Uspořádané grupy s teorii divisorů

25. dubna

Pavel Drábek (Plzeň)
Nelineární rezonance a Fučíkovo spektrum

16. května

Friedrich Haslinger (Universitaet Wien)
The canonical solution operator to d-bar

23. května

Ivan Kolář
Několik obecných pohledů na diferenciální geometrii

Aktualizováno Pondělí, 12 Červenec 2010 08:37