Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky PDF Tisk

Algebra a teorie čísel:

Obsahem doktorské zkoušky jsou tři z uvedených šesti předmětů, které uchazeč navrhne a oborová rada schválí:

 • klasická algebra,
 • algebraické struktury,
 • teorie čísel,
 • diskrétní matematika,
 • teoretická informatika,
 • lineární algebra.

Vyžaduje se hluboké pochopení obsahu i souvislostí.

Matematická analýza:

Znalost předmětů z oblasti diferenciálních rovnic a funkcionální analýzy.

Předměty státní doktorské zkoušky:

 • Lineární funkcionální analýza
 • Nelineární funkcionální analýza,
 • Obyčejné diferenciální rovnice,
 • Funkcionální diferenciální rovnice,
 • Diferenční rovnice
 • Okruh podle zaměření disertační práce

Předmětem zkoušky jsou 2 z prvních 5 okruhů a otázka související s tématem disertační práce.

Geometrie a topologie:

Oborová komise vybere na návrh školitele studentovi tři z následujících okruhů:

 • Analýza na varietách
 • Algebraická topologie
 • Riemannova geometrie
 • Diferenciální geometrie fibrovaných variet
 • Homologická algebra
 • Aplikace diferenciální geometrie v matematické fyzice
 • Reprezentace Lieových grup a algeber

Obecné otázky matematiky:

Státní doktorská zkouška má tři součásti:

 • matematika
 • dějiny matematiky
 • vyučování matematice.

Zvláštní důraz je přitom kladen na tu součást, která odpovídá zaměření disertační práce.

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování:

Oborová komise vybere na návrh školitele tři předměty z  následujících dvou oblastí podle zaměření disertační práce:

Zaměření disertační práce na pravděpodobnost a statistiku:

 • Robustní a neparametrické metody
 • Mnohorozměrné statistické metody
 • Teorie odhadu a testování hypotéz
 • Regresní analýza

Zaměření disertační práce na  matematického modelování:

 • Funkcionální analýza a numerické metody
 • Numerické metody lineární algebry
 • Spojité deterministické modely
 • Diskrétní deterministické modely
Aktualizováno Středa, 09 Březen 2011 13:47