Matematická analýza - charakteristika oboru PDF Tisk

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na některé oblasti matematické analýzy. Zejména se jedná o obyčejné diferenciální rovnice, funkcionální diferenciální rovnice, diferenční rovnice a diferenciální rovnice s odkloněným argumentem.

Cíle studia

Prezenční forma studia je čtyřletá, studium je směrováno k samostatné tvůrčí činnosti v oboru, pro samostatnou vědeckou činnost a pro pedagogickou práci na matematických pracovištích na vysokých školách. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Profil absolventa oboru

Absolvent bude schopen samostatné tvůrčí činnosti jak v teoretických směrech, tak i v aplikacích v oblasti matematiky. Absolventi se uplatní na matematických pracovištích na vysokých školách, ve vědecko-výzkumných pracovištích (VŠ, AV ČR, výrobní podniky aj.) a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy.

<< Zpět
Aktualizováno Pondělí, 25 Říjen 2010 07:29