Tým modelování a statistika - doktorandi Tisk

Prezenční forma studia

Bendová Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Dračková Tereza, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)

Záthurecký Jakub, PSM (prof. Z. Pospíšil)


Kombinovaná forma studia

Bačík Milan, MANA (prof. Z. Pospíšil)

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Filová Monika, PSM (doc. J. Koláček)


-----------

Přerušení studia:

Böhm Jan, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Kondeková Alexandra, PSM (doc. J. Koláček)Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování


Aktualizováno Středa, 07 Duben 2021 10:28