Tým modelování a statistika - doktorandi Tisk

Prezenční forma studia

Dastrajn Reza, PSM (doc. M. Kolář)

Horská Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Juchelková Tereza, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Ševčík Jan, PSM (dr. L. Přibylová)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)

Záthurecký Jakub, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Zoubková Markéta, PSM (dr. O. Pokora)


Kombinovaná forma studia

Bačík Milan, MANA (prof. Z. Pospíšil)

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Filová Monika, PSM (doc. J. Koláček)


-----------

Přerušení studia:

Böhm Jan, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Kondeková Alexandra, PSM (doc. J. Koláček)

Svobodová Jana, PSM (doc. Koláček)Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování


Aktualizováno Pátek, 05 Listopad 2021 11:20