Univerzitní výuka matematiky - podzim 2010 Tisk

V KA1 probíhaly konzultace a porady týkající se zejména nových a inovovaných předmětů, jejichž výuka bude zahájena v jarním semestru akademického roku 2010/11. Jedná se o tyto předměty: M6130 Výpočetní statistika, M8230 Diskrétní deterministické modely a M8DM1 Datamining I.


Členové týmu KA2 se věnovali zejména přípravě nových přednášek, které budou vyučovány v následujících semestrech. Byla navázána plánovaná spolupráce s mezinárodně uznávanými odborníky z FMFI UK Bratislava. V jejím rámci byla zavedena v podzimním semestru nová přednáška M7985 Analýza přežití (doc. Katina). Dále byla vyjednána výběrová přednáška doc. Ševčoviče ze skupiny profesora Brunovského na  FMFI UK, M8410 Analytické a numerické metody oceňování finančních derivátů pro magisterský obor Finanční matematika, která je naplánována na jaro 2011. Byl určen harmonogram pro zavádění nových přednášek Analýza tvaru (poprvé poběží na podzim 2011) a Matematicko-statistické metody v pojišťovnictví (poprvé poběží na jaře 2012).


V KA3 byla hlavní pozornost věnována diskusi možných variant typografického i obsahového zpracování učebnice a navazujících textů k numerice a modelování v celém řešitelském týmu. Za tím účelem byla rozpracována látka první čtvrtiny semestru ve vší podrobnosti v nejatraktivnější variantě dvou sloupců s teorií a příklady. Tento text byl velmi podrobně komentován a dopracován a následně byly rozpracovány další části. Paralelně bylo připracováno TeXové prostředí pro typografické ztvárnění celého textu.

Aktualizováno Sobota, 23 Červen 2012 13:59