Miloš Vystrčil PDF Print

This article is only in Czech.

Narozen:Miloš Vystrčil

 • 10. srpna 1960 v Dačicích

Vzdělání:

 • 1975 - 1979 Gymnázium Otokara Březiny v Telči
 • 1979 - 1984 Masarykova Univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta,
  obor matematika - fyzika, titul RNDr.

Zaměstnání:

 • 1984 - 1985 základní vojenská služba
 • 1985 - 1992 učitel na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 • 1992 - 1998 zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 • 1998 - 2001 starosta města Telče
 • 2001 - 2004 první (statutární) zástupce hejtmana kraje Vysočina
 • 2004 - 2008 hejtman kraje Vysočina

Zeptali jsme se

Jak vzpomínáte na léta studií na matematice?

Na své vysokoškolské studium obecně vzpomínám jako na jedno z nejhezčích období svého života. Šťastný studentský život mezi stejně mladými a zhruba zájmově stejně orientovanými kamarády vnímám jako velký dar, kterého se mi dostalo. Žádné velké starání se o vlastní existenci a starost o jiné, pouze malá povinnost sem tam úspěšně složit zkoušku, to je jedna z charakteristik mého příjemného studentského života. K mému štěstí to navíc nakonec byla samotná matematika a musím poctivě přiznat, že později i fyzika, které mi přinášely svá specifická dobrodružství poznání. A nyní nemám na mysli pouze samotné neživé předměty, ale i většinu pedagogů, které jsem měl možnost během studia potkat. Dodnes na některé z nich s obdivem a vděčností vzpomínám.

Co Vám studium matematiky dalo pro Vaši současnou práci a pro život vůbec?

Trochu jsem to naznačil již ve své první odpovědi. Vím, že se to těžko vysvětluje, ale jsem přesvědčen, že studium přírodních věd může člověka velmi obohatit i pro výkon spousty jiných činností než je například výpočet dvojného integrálu nebo nosnosti ocelové konstrukce. Vlastní podstata matematiky a fyziky a její poznání vede kromě jiného k pokoře, úctě, trpělivosti a toleranci. Zdaleka ne všechny tyto vlastnosti vlastním, ale třeba jsem si i díky studiu matematiky a fyziky alespoň uvědomil, jaký že bych vlastně měl být a co, že je vlastně v životě správné a důležité.
Last Updated on Friday, 15 October 2010 09:20