Luděk Niedermayer PDF Print

This article is only in Czech.

Luděk NiedermayerNarozen 13. března 1966 v Brně. V roce 1989 ukončil studium na UJEP Brno, obor Operační výzkum a teorie systémů, a působil zde krátce v oblasti výzkumu teorie struktur. V roce 1991 nastoupil do SBČS. Po působení ve funkci ředitele odboru řízení rizik ČNB byl jmenován v roce 1996 ředitelem odboru ČNB, do jehož kompetence patřila správa devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu.

Zúčastnil se řady studijních pobytů a stáží, věnovaných zvláště problematice kapitálového trhu, obchodování derivativů a řízení rizik. Na tyto otázky se zaměřoval inbsp;jako účastník odborných konferencí, v přednáškách na odborných kurzech a ve své publikační činnosti.

Podílel se na analýzách měnověpolitického schématu ČNB a na změně způsobu provádění měnové politiky (zejména při přechodu na inflační cílení). Otázkám spojeným s realizací měnové politiky se věnuje na svých přednáškách a konzultacích pro zahraniční centrální banky. V souvislosti s krizí rozvíjejících se trhů v roce 1997 spolupracoval s pracovními skupinami v rámci Banky pro mezinárodní platby, zabývajícími se analýzami možných změn architektury finančního systému. Podílí se na činnosti pracovních skupin MMF a IBRD pro otázky správy devizových rezerv a jejich makroekonomického významu.

Od 27. února 1996 je Luděk Niedermayer členem bankovní rady České národní banky, od 1. prosince 2000 viceguvernérem České národní banky a s účinností od 27. února 2002 byl jmenován viceguvernérem České národní banky na další funkční období (do února 2008).

Last Updated on Thursday, 21 October 2010 11:22