Study fields – bachelor’s degree studies (in Czech) PDF Print

This article is only in Czech.

Zde je seznam studijních oborů, které lze u nás studovat v rámci studijního programu Matematika. Standardní délka jejich studia je tři roky. U každého oboru je jeho stručná charakteristika, možnosti uplatnění a název programu, jehož je součástí. (Název programu se uvádí na přihlášku.)

FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA (program Matematika)

 • určeno pro ty, kteří mají solidní základy v matematice ze střední školy, ale chtějí dělat něco praktického
 • připravuje na práci v pojišťovnictví a bankovnictví
 • kromě matematických přednášek rovněž hlavní ekonomické přednášky Ekonomicko-správní fakulty
 • státní bakalářská zkouška pouze z matematických předmětů
 • má přímou návaznost v magisterském studiu
 • jako přijímací zkouška Test studijních předpokladů (TSP), možnost prominutí při průměru do 1,5 nebo pro řešitele matematické olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky při dosažení percentilu alespoň 80% v z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+

MODELOVÁNÍ A VÝPOČTY (program Matematika)

 • určeno pro studenty se solidními základy matematiky majícími zájem o multidisciplinární studium (matematika, informační technologie a další vědní obory)
 • obor je koncipován jako modulární a má přímou návaznost v magisterském studiu korespondující s vybraným volitelným modulem; podrobnější informace jsou uvedeny zde.
 • uplatnění zejména v institucích interdisciplinárního charakteru zabývajících se aplikacemi a matematickým modelováním v různých oborech exaktních a společenských věd
 • jako přijímací zkouška Test studijních předpokladů (TSP), možnost prominutí při průměru do 1,5 nebo pro řešitele matematické olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky při dosažení percentilu alespoň 80% v z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+

OBECNÁ MATEMATIKA (program Matematika)

 • určeno pro studenty s hlubším zájmem o matematiku
 • má pokračování v navazujícím magisterském studiu a doktorském studiu
 • absolventi doktorského programu se uplatní ve výzkumu a jako učitelé na vysokých školách
 • ostatní najdou zaměstnání ve finanční sféře, v programátorských firmách, ve státní správě a všude tam, kde mohou uplatnit svou schopnost myslet
 • jako přijímací zkouška Test studijních předpokladů (TSP), možnost prominutí při průměru do 1,5 nebo pro řešitele matematické olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky při dosažení percentilu alespoň 80% v z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+

STATISTIKA A ANALÝZA DAT (program Matematika)

 • určeno studentům se solidními základy v matematice, kteří jsou jak prakticky, tak teoreticky zaměřeni
 • má přímou návaznost v magisterském studiu
 • uplatnění ve všech institucích a firmách, které zpracovávají statistiky a data, od státní správy přes výzkum v biologii a medicíně až k finanční sféře
 • jako přijímací zkouška Test studijních předpokladů (TSP), možnost prominutí při průměru do 1,5 nebo pro řešitele matematické olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky při dosažení percentilu alespoň 80% v z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+

EKONOMIE+APLIKOVANÁ MATEMATIKA PRO VÍCEOBOROVÉ STUDIUM (program Matematika)

 • mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou
 • určeno pro ty, kteří mají solidní základy v matematice a přemýšlejí o studiu ekonomie
 • bakalářská státní zkouška z matematiky i ekonomie
 • má přímou návaznost v magisterském studiu
 • velmi dobré možnosti uplatnění, mnohé firmy a instituce rády berou lidi se znalostmi matematiky
 • jako přijímací zkouška Test studijních předpokladů (TSP), možnost prominutí při průměru do 1,5 nebo pro řešitele matematické olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky při dosažení percentilu alespoň 80% v z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+

MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • je určena pro ty, kteří se chtějí stát učiteli na středních školách a druhém stupni základních škol
 • má přímou návaznost v magisterském studiu
 • studuje se v kombinaci s dalším učitelským oborem
 • u některých kombinací možnost prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu nebo olympiády nebo na základě Národní srovnávací zkoušky (OSP) nebo pro úspěšné řešitele korespondenčního semináře BRKOS nebo pro úspěšné maturanty z Matematiky+
 • zde je výčet možných kombinací
  • s fyzikou (v rámci programu Fyzika)
  • s chemií (v rámci programu Chemie)
  • s geografií (v rámci programu Matematika)
  • s biologií (v rámci programu Ekologická a evoluční biologie)
  • s informatikou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Fakultou informatiky)
  • s angličtinou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Filozofickou fakultou)
  • s češtinou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Filozofickou fakultou)
  • s hudební výchovou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • s výtvarnou výchovou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • se speciální pedagogikou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • s tělesnou výchovou, oficiální název animátor sportovních aktivit (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Fakultou sportovních studií)
Last Updated on Friday, 05 November 2010 12:24