Matematika na Webu:


Obsahuje odkazy na:
 • Příklady
 • České texty a učebnice
 • Mat. texty v angličtině - TEXTBOOKS IN ENGLISH
 • Online kalkulátory na síti - ONLINE CALCULATORS (AMONG OTHERS, INCLUDES DERIVATIVES AND INTEGRALS)
 • Programy na stažení? - PROGRAMS FOR DOWNLOADING
 • Návody, ukázky řešených příkladů
 • Všehochuť

  Příklady:

  Lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty

  Sbírka příkladů z matematické analýzy na Karlove univerzite, neco je resene, neco ne ....

  Od Vl. Šmajstrly

  Ondřej Kalenda - archiv příkladů ke cvičením

  Příklady na pravděpodobnost - Řešení

  Řešené úlohy z matematiky ve slovenštině

  Výuková stránka Davida Opěly


  České texty a učebnice:

  Breviář vyšší matematiky skripta Př. fak. Ostrava

  Úvod do lin. algebry od P. Olšáka

  Matematická analýza s programem Maple - dif. počet funkcí více proměnných z MU Brno

  Diferenciální rovnice


  Mat. texty v angličtině:

  Matematicky slovnik z Pedagogicke fakulty.

  IRA: Interactive Real Analysis - název mluvi za všechno ...

  Calculus@Internet

  Analysis WebNotes: Contents Page

  World of Mathematics

  Online mathematics textbooks

  Mathematics Archives WWW Server

  Lee Lady: Topics in Calculus - komentare k nekterym vybranym partiim z mat. analyzy

  Calculus II

  Visual Calculus

  http://www.math.okstate.edu/archives/projects.html

  Interactive mathematics

  Calculus of variaitions

  Maths Education Technology - Research at Imperial College

  Math

  Learn.co.uk - learning resources for the national curriculum, online lessons, GCSE revision, exam support, and much more ...

  Karl's Calculus Tutor: Table of Contents

  exploring calculus: paul scott

  calculus.org - THE CALCULUS PAGE .

  Linear Algebra textbook home page

  Zase nejaka skripta do lin. algebry


  Online kalkulátory na síti

  QuickMath Automatic Math Solutions kalkulátor na síti, který zvládá většinu úloh z vyšší matematiky. Pěkný grafický výstup, celkem jednoduchá syntaxe. ovládání je v angličtině: Albegra: roznásobování (expand), rozklad na součin (factor), úprava výrazů (simplify), krácení zlomků (cancel), rozklad na parciální zlomky (partial fractions), sčítání zlomků (join fractions) Rovnice (equations): řešení (solve), kvadratická rovnice (quadratics) - obsahuje i doplnění výrazu na čtverec (quadratics-> zadat výraz -> rewrite f(x) in the form ... by completing the square - Go) Nerovnice (inequalities), Matematická analýza (calculus): obyčejné i parciální derivace prvního i vyšších řádů (differetiate), určitý i neurčitý integrál (integrate), Lineární algebra (matrices): operace (arithmetics), inverzní matice (inverse), determinant matice (determinant)

  Function calculator zadadej funci -> zaškrtni, co se má spočítat -> stiskni Show. možnosti: limita (limit) ve vlastním i nevlastním bodě, derivace do řádu 5, Taylorův rozvoj (the Taylor expansion) funkce v okolí bodu (neigborhood of)... řádu (of ordre) ...., určitý a neurčitý integrál, nulové body (roots) a extrémy (extrema) funkce jedné proměnné

  Online tools - maths online

  Function plotter - maluje průběh funkce jedné proměnné.


  Programy na stažení:

  mnohem více než jenom derivování, integrování nebo parciální zlomky

  Derive,


  Návody, ukázky řešených příkladů

  Integrace racionální lomené funkce rozklad na parciální zlomky (partial fractions) - kompletně řešené příklady s vysvětlením postupu. Ze serveru Visual calculus

  Něco podobného pro nevlastní integrály (improper integrals) nespojitých funkcí (vlivem funkce) nebo na neohraničeném oboru integrace (vlivem mezí)


  Všehochuť:

  Jiná sada nástrojů

  FUNCTION SYMBOLIC INTEGRATION, FUNCTION SYMBOLIC DERIVATIVES