CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Řešitelské pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Prof. RNDr . Jana Jurečková, DrSc., řešitel
Ing. Marek Omelka, člen řešitelského týmu
Prof. RNDr. jaromír Antoch, CSc., člen řešitelského týmu
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc, člen řešitelského týmu
postdoktorand na základě konkurzu, člen řešitelského týmu

Pražské stránky centra

 

.