CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Řešitelské pracoviště

Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra aplikované matematiky

Doc. RNDr. Jan Picek, CSc., řešitel
Ing. Maroš Tunák, člen řešitelského týmu
Mgr. Dana Černá, člen řešitelského týmu
Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., člen řešitelského týmu
RNDr. Václav Finěk, PhD., člen řešitelského týmu
Doc. RNDr. Aleš Linka, CSc., člen řešitelského týmu
Doc. Petr Volf, CSc., člen řešitelského týmu

 

.