CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Řešitelské pracoviště

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky

Prof. RNDr. Ivana Horová, CSc., řešitel koordinátor
Mgr. Jiří Zelinka Jiří, Dr., člen řešitelského týmu
Doc. RNDr. Petr Lánský, CSc., člen řešitelského týmu
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., člen řešitelského týmu
Mgr. Jan Koláček, PhD., člen řešitelského týmu

 

.