CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Rada Centra

Externí členové

Prof. Rudolph Beran, PhD
University at Davis, California, USA, zástupce uživatele výsledků
Prof. Dr. Ursula Gather, PhD
Universität Dortmund, SRN, zástupce uživatele výsledků
Prof. Marc Hallin, PhD
Université Libre de Bruxelles, Belgie, zástupce uživatele výsledků
Prof. Koenker Roger, PhD
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, zástupce uživatele výsledků
Dr. Pavlopoulos Haralabos, PhD
Athens University of Economics and Business, zástupce uživatele výsledků
Prof. Wilem van Zwet, PhD, Čestný doktor UK
University in Leiden, Nizozemí, zástupce uživatele výsledků

Interní členové (výkonná rada)

Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR, zástupce uživatele výsledků
Prof. RNDR. Ivana Horová, CSc.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, řešitel - koordinátor
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, spoluřešitel
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, řešitel
Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Ústav teorie informace a automatizace, zástupce uživatele výsledků
Prof. RNDr. Jana Musilová Jana, CSc.
Masarykova univerzita, zástupce uchazeče
Doc. RNDr. Picek Jan, CSc.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, řešitel

 

.