CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Očekávaný přínos Centra

Centrum bude pečovat o rozvoj teoretické a aplikované statistiky. Statistické procedury a jejich algoritmy, které plánujeme vypracovat nebo upřesnit, budou matematicky optimální a zdůvodněné. Nezapomeneme přitom na to, že jejich konečná forma musí být jasná, pochopitelná a použitelná širokou odbornou veřejností.

Předkládáme konkrétní přínosy v těchto oblastech:

  1. v environmentálních vědách a v meteorologii (modelování oblastní intenzity srážek v čase i v prostoru, vztah mezi extrémními klimatickými podmínkami a úmrtností, příp. hospitalizací; časový průběh velikosti ozónové vrstvy, apod.)
  2. pojišťovnictví a ve financích (použití testů o Paretově indexu rozdělení pravděpodobností vyplacených pojistných částek, vývoj a náhlé změny měnových kurzů v čase, apod.)
  3. v technice (únava a spolehlivost materiálů s ohledem na možné extrémní podmínky, apod.)
  4. metrologii (návrh a vyhodnocení složitých měření, kalibrace, apod.)
  5. v biologii, medicíně,při modelování a analýze DNA microarrays (využití výsledků studia neparametrických vyhlazovacích technik a parametrických modelů pro odhady rizikových funkcí, ROC křivek apod.)
  6. v oblasti přenosu informací (aplikace výzkumu v oblasti stochastických metod při konstrukci umělých cenzorů pro detekci škodlivých látek, drog apod.)

 

.