CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Garanti Centra

Prof. RNDr. Antoch Jaromír, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Prof. RNDR. Ivana Horová, CSc.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Doc RNDr. Petr Lánský, CSc.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Doc. RNDr. Picek Jan, CSc.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, řešitel
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

 

.