Valid HTML 4.01 Transitional

znaková řeč

Základní dorozumívací řeč neslyšících, komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj.:

Má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr.

Jak komunikovat?

Kolem způsobu komunikace sluchově postižených se vedou mnohé spory - především v tom, zda se mají sluchově postižení učit používat pouze orální řeč (dorozumívání běžnou mluvenou řečí ústy), nebo zda mají používat svoji znakovou řeč. Kritici znakové řeči vyčítají jejímu používání, že uzavírá sluchově postižené pouze do komunity stejně postižených. Orální řeč sice může otevírat více cestu ke komunikaci se slyšícími, může ovšem zase způsobovat mnohé jiné obtíže.

Pro laiky je nejznámější znaková řeč, která využívá pohybů a posunků rukou. Staré názory o primitivitě znakové řeči jsou chybné: je plně schopna vyjadřovat abstraktní pojmy a jemné významové odstíny, umí vyjádřit emoce, vtip, slovní hříčky. (U nás byl zákon o znakové řeči schválen letos na jaře.) Kromě znakové řeči je možné používat prstovou abecedu, která se používá jako doplněk např. pro jména. Sluchově postižení při komunikaci se slyšícími odezírají řeč ze rtů.


"...Ach, lepší
slovo rukou než tisíce
střípků z úst sypaných
do ucha beze sluchu."


Dorothy Milesová
obrázek

Existuje ale i střední cesta - tzv. totální komunikace, která se velmi rozšiřuje. Jde o to, že se způsob komunikace volí co nejvhodněji podle potřeb a schopností konkrétního jedince, přičemž se mohou používat všechny metody dorozumívání.

TK /podle časopisů Gong, Speciální pedagogika a Můžeš/

pro lepší představu znaků, se zde můžete na nějaké podívat:

Máte-li někdo zájem o více informací o znakové řeči. Zde jsou nějaké odkazy

www.ticho.cz
ruce.cz
unie neslyšících

čas a uživatelé právě přihlášení na počítači bart

nyní on-line:

Návštěvní kniha
počet návštěv:

duch
Prezentace v Maplu
graf