M5751 Elektronická sazba a publikace v TeXu

  1. Cvičení -- seznámení se s TeXmakerem ukol2.pdf
  2. Cvičení -- fonty a základní prostředí