Nejlepší seminář

Semestr - podzim 2019

Z polosemináře se stal seminář.

Téma: 19. září - Úvod, volná grupa

Téma: 26. září - Kongruence, faktorizace, prezentace

Téma: 3. října - Dobrá předuspořádání

Téma: 10. října - Dobrá předuspořádání - pokračování

Téma: 17. října - Nielsen-Schreier Subgroup Theorem

Téma: 24. října - Nielsen(-Schreier) Subgroup Theorem - pokračování

Téma: 31. října - Inverzní pologrupy

Téma: 7. listopadu - Inverzní pologrupy - pokračování

Téma: 14. listopadu - Inverse monoids of partial automorphisms of graphs - host Tatiana Jaycayová

Téma: 21. listopadu - Konečné prezentace grup

DÚ: Dokazte, ze grupa dana prezentaci 〈x,y | xy2=y3x, yx2=x3y〉 je trivialni.

Téma: 28. listopadu - Konečné prezentace grup - pokračování

DÚ: Dokažte nebo vyvratte: Bud G konecne prezentovatelna grupa, N jeji normalni podgrupa. Pak G/N je konecne prezentovatelna prave tehdy, kdyz existuje konecna mnozina X pod G t.z. N=〈X〉. (Implikaci zprava doleva jsme si jiz rozmysleli. Plati druha implikace? Rozmyslet si, zda generovani je generovani podgrupy nebo normalni podgrupy.)

Téma: 5. prosince - Konečné prezentace grup - pokračování, Složitost

DÚ: 1-EQN(B12) je NP-úplný problém. Dokažte.

Téma: 12. prosince - Složitost

19. prosince se seminář nekoná. Tedy skoncil. Kronika bude aktualizovana.


O již proběhlých seminářích čtěte v kronice.


Semestr - jaro 2019

V jarním semestru 2019 náš tradiční "pologrupový" seminář sestává ze dvou polovin. Čtvrteční seminář pro hosty a postgraduální studenty (a další absolventy kurzu M7250 Pologrupy a formální jazyky) je v angličtině v obvyklém termínu 15.00-16.45 v učebně M6. Páteční seminář je pak určený pro studenty bakalářského studia se zájmem o algebru (absolvování předmětu M2150 Algebra I není podmínkou) a koná se v pátek v době 12:00-13:45 v učebně M5. Oba "polo-semináře" bývají nepravidelně dle aktuálních možností a potřeb. Smyslem této stránky je zejména informovat (s dostatečným předstihem) o obsahu a termínech jednotlivých "sezení".


Pozvánka na seminář rozesílaná v únoru studentům bakalářského studia

Vážení studenti,

na Ústavu matematiky a statistiky pracuje, mimo další vědecké skupiny, také naše skupinka zabývající se "Teorií pologrup". Naše zaměření kromě vlastní Teorie pologrup, kde se věnujeme zejména teorii konečných pologrup, zahrnuje také univerzální algebru a dále aplikace těchto teorií v informatice a to zejména v algebraické teorii formálních jazyků.

Pro jarní semestr 2019 jsme se rozhodli náš tradiční "pologrupový" seminář více otevřít novým zájemcům z řad studentů bakalářského studia. Tento seminář se bude konat v pátek v době 12:00-13:45. Na semináři se nechceme pouze úzce specializovat na teorii pologrup, ale chceme představit také další blízká témata tak, aby byl seminář zajímavý pro všechny studenty bakalářského studia, kterým je blízký algebraický způsob uvažování. Zejména budeme brát ohled na studenty prvního ročníku, kteří se se základy algebry budou průběžně seznamovat během jarního semestru. Seminář nepoběží celý semestr, ale v několika (více méně nezávislých) blocích. Řekněme předběžně ve třech sériích po 3 seminářích. Bude tedy možné se přidat kdykoli během semestru podle konkrétního programu, který budeme zveřejňovat na této stránce.

Ještě je důležité poznamenat, že seminář je čistě pro zájemce, žádná účast se neeviduje, kredity se na konci semestru nerozdávají. Na druhou stranu doufáme, že se nám podaří udržet naše tradiční vysoká míra neformálnosti semináře. První seminář proběhne v pátek 22.2. v 12:00 v posluchárně M5. Na programu bude úvod do "Kombinatoriky na slovech".

Tuto pozvánku k účasti lze šířit mezi studenty libovolně. A to dokonce i mezi studenty, kteří nemají ten správný zápal pro studium algebry, protože nám bude potěšením v nich takový zápal zažehnout.

S pozdravem

doc. Ondřej Klíma,
toho času výkonný vedoucí pologrupového semináře